ดูแลผู้สูงอายุด้วยวิตามินดี

ดูแลผู้สูงอายุด้วยวิตามินดี

วิตามินดีกับผู้สูงอายุนั้น หากกินในปริมาณที่เหมาะสมย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสูงอายุส่วนใหญ่นั้นมักจะละเลยการเสริมวิตามินดีให้กับร่างกาย แต่ทราบหรือไม่ว่ามีข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่าในผู้สูงวัย 65 ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์วิตามินดี จากแสงแดดจะลดลงต่ำกว่า 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับคนอายุ 20 ปี ทำให้มีคนหลายสงสัยกันว่า ผู้สูงอายุควรทานวิตามินดีเสริมหรือไม่ วันนี้เรามาหาคำตอบกัน

ผู้สูงอายุจะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายขาดวิตามินดี

วิทยาลัยการสาธรณสุขฮาร์วาร์ด ที.เอช.ชาน ยืนยันว่า การที่ร่างกายได้รับวิตามินไม่เพียงต่อความต้องการของร่างกาย จะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังของกระดูกและข้อ ขณะที่วิทยาลัยการแพทย์ในเครือเดียวกันให้ข้อมูลเสริมว่า การขาดวิตามินดี โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคซึมเศร้ามากขึ้น

อย่างไรก็ดีการทานวิตามินดีเสริม พันเอกหญิงแพทย์สุมาภา ชัยอำนวย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้ายอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แนะนำไว้ในคอลัมน์บทความ นิตยสารชีวิต (ฉบับที่ 409) โดยอ้างข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าในกรณีที่ร่างกายมีปริมาณวิตามินดีไม่เพียงพอ สามารถทานวิตามินดีเสริมได้วันละ 600 – 4,000 ยูนิต

การทานวิตามดีเสริมมากเกินไป

การทานวิตามินดีเสริมมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนั้นก็สามารถส่งผลเสียต่างร่างกายได้ โดยนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก และคอลัมนิสต์ชื่อดัง ได้ให้ข้อมูลไว้ในบล็อกตอบปัญหาสุขภาพของท่านว่า วิตามินดีที่ได้จากแสงแดดและอาหารทั่วไป จะไม่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย ต่างจากการรับวิตามินดี ในรูปแบบวิตามินเสริมที่หากได้รับมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด ท้องผูกไปจนถึงเกิดอาการสมองสับสนและหัวใจเต้นผิดจังหวะได้

ผู้สูงอายุสามารถรับวิตามินดีจากทางไหนได้บ้าง

ผู้สูงอายุนั้นสามารถเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายได้ทาง 2 ทาง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

  • ตากแดดในวิตามินดีซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยความเข้มของแสงที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างวิตามินดีสูงสุดคือ ช่วง 10.00 – 15.00 น. แต่เนื่องจากการตากแดดในช่วงที่แสงมีความเข้มสูงต่อเนื่องเป็นประจำ อาจส่งผลให้เกิดโรค มะเร็งผิวหนังได้สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงแนะนำว่าควรตากแดดช่วงเวลาดังกล่าวเพียงครั้งละ 15 – 20 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือตากแดดช่วงเวลาอื่น โดยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้น
  • ทานวิตามินดีเสริม
  • เสริมวิตามินดีจากอาหารเช่น น้ำมันตับปลาค้อด ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า เป็นต้น

แหล่งที่มา : https://goodlifeupdate.com