ขั้นตอนการคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

ขั้นตอนการคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

ในปัจจุบันในการสร้างแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะการผลิตอาหารเสริมหรือการผลิตเครื่องสำอาง จะมีการคิดค้นสูตรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิต ซึ่งจะมีฝ่ายหนึ่งในโรงงานอาหารเสริมนั่นก็คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตร โดยจะมีคิดค้นและพัฒนาสูตรต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งความยากง่ายขึ้นอยู่กับความต้องการและคุณภาพของสารสกัด หรือวัตถุดิบในการเลือกใช้ เพื่อสร้างจุดขายและความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยขั้นตอนการคิดค้นและพัฒนาสูตรมีดังต่อไปนี้

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ขั้นแรกของการคิดค้นและพัฒนาก็คือการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และทำการวิเคราะห์ โดยการสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้านั้นต้องการผลลัพธ์แบบไหน หรือรวบรวมข้อมูลสารสกัด วัตถุดิบที่แบรนด์คู่แข่งใช้ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งในเรื่องต่าง ๆ

คัดเลือกและคัดกรองไอเดีย

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วนั้น ก็จะไปสู่การคัดกรองไอเดียและคัดเลือกสารสกัดมาใช้ในการผลิตสูตรเพื่อกำหนดเกณฑ์ของอาหารเสริมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มเป็นไปได้ของท้องตลาดที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะดูจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยระดับใด

เลือกสารสกัดและวัตถุดิบ

เมื่อได้ไอเดียในการคิดค้นสูตรแล้วนั้น ก็จะต้องทำการเลือกสารสกัดและวัตถุดิบ ซึ่งเจ้าของแบรนด์มือใหม่ส่วนใหญ่นั้นมักจะคิดว่าในอาหารเสริมนั้นจะมีสารสกัดเพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วนั้นต้องมีการใส่สารสกัดเข้าไปมากกว่า 1 ตัวเพื่อช่วยสารสกัดตัวหลักในทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยอย่างแรกเลือกสารสกัดที่เป็นตัวหลักก่อน จากนั้นค่อยเลือกสสารสกัดหรือวัตถุดิบอย่างอื่นที่ช่วยให้สารสกัดตัวหลักได้

ทดสอบสูตร

เมื่อได้สูตรอาหารเสริมแล้วนั้นก็จะนำไปสู่การผลิตอาหารเสริมตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ตรงต่อความต้องของลลูกค้าหรือไม่ ตรงต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งถ้ายังไม่พอใจก็จะต้องทำการพัฒนาสูตรเพื่อให้ลูกค้านั้นพอใจ แต่ถ้าลูกค้าได้สูตรอาหารเสริมที่พอใจแล้วนั้นก็จะเริ่มทำการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

ทดสอบสูตรในตลาด

เมื่อได้สูตรที่ต้องการแล้วนั้นจะต้องมีการทดสอบสูตรในตลาดจริง โดยการให้ลูกค้านั้นปล่อยอาหารเสริมที่เป็นเวอร์ชั่นทดลองหรือ beta ออกมาก่อน และหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูลของอาหารเสริมจากความคิดเห็นของผู้บริโภค ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นมีปรับปรุงและพัฒนาสูตรก่อนที่จะเริ่มทำการผลิตและจำหน่ายจริง

ปรับปรุงสูตรหลังจำหน่าย

เมื่อทำการปล่อยสินค้าออกไปแล้ว ก็จะมีจุดที่เริ่มอิ่มตัว ก็จะต้องมีการพัฒนาสูตรของอาหารเสริมตัวนั้นให้ดีกว่าเดิมเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรโดยการเพิ่มสารสกัดหรือวัตถุดิบบางตัวให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น และการคิดค้นสูตรใหม่ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้แบรนด์มีความหลากหลาย ซึ่งทีมนักวิจัยนั้นก็มารเก็บข้อมูลสูตรของลูกค้าเอาไว้อยู่แล้ว เพื่อเอาไว้การพัฒนาสูตรในตอนที่ลูกค้าต้องการได้ตลอด

การคิดค้นและพัฒนาสูตรนั้นจะเรื่องสำคัญในการผลิตอาหารเสริม เพราะจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยโรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่มีทีมวิจัยและพัฒนาที่ดีนั้น จะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้าของอาหารเสริมได้แบบไม่ซ้ำใคร